11/04/2009

A little knitting

1 commentaire:

Anek73 a dit…

Na Święto Zmartwychwstania życzę Wam, by zmartwychwstały w Was zapomniane marzenia, młodzieńczy optymizm w podchodzeniu do przeciwności losu, sztubacka fantazja. Niech w Waszych sercach zapanuje wiosna - odrodzenie nowego życia...